Etusivu » TANSSIOPISTO » Opiskelu » Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaisiän tanssikasvatus

Varhaisiän tanssikasvatusta annetaan omissa ikäryhmissä 3-7 vuotiaille lapsille. Varhaisiän tanssikasvatusta annetaan seuraavissa ryhmissä: Satubaletti, Lasten baletti, Esibaletti, Alkeisbaletti, Lasten tanssi ja Show kids.

 

Opintojen tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Opinnoissa pyritään perusliikunnan ja leikin kautta kehittämään oppilaan liikunnallisuutta, ketteryyttä, fyysisiä valmiuksia ja musikaalisuutta, joiden avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva kehittyy. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen ryhmän jäsenenä. Leikinomaisessa muodossa oppilas tutustuu työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksitellen. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan pariin.

 

Tunneilla oppilas oppii oman kehon tuntemusta ja hallintaa. Oppilas oppii hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä. Oppilas oppii tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa. Tunneilla harjoitellaan helppoa akrobatiaa, luovia harjoitteita ja improvisaatiota. Oppilas tutustuu leikinomaisessa muodossa tanssin perusteisiin. Opetus sisältää luovaa työskentelyä, joka johdattaa lasta löytämään oman kehonsa ilmaisumahdollisuudet. Esiintymistilanteiden harjoittelu kuuluu olennaisena osana opintoihin. Näitä taitoja oppilas pääsee harjoittelemaan vuosittaisissa Miloff Tanssiopiston kevät- ja joulunäytöksissä.

Satubaletin, Lasten baletin, Esibaletin ja Alkeisbaletin opetuksessa käytetään ranskankielistä termistöä. Opetus antaa valmiuksia myöhempää tanssinopiskelua varten.

Opintojen rakenne

Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pää-, sivu- ja valinnaisaineisiin. Lisäksi alle kouluikäisille lapsille annetaan varhaisiän tanssikasvatusta. Kaikki alle 10 vuotiaat lapset kuuluvat laajan oppimäärän opintolinjaan. Sen jälkeen oppilaan valitsemat tanssiopinnot ja viikkotuntimäärät määrittelevät eteneekö hän laajalla vai yleisellä opintolinjalla.

 

Opetuksen järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot sekä käytettävät opetusmenetelmät.

Varhaisiän opintoja (3-7 vuotiaille) ei lasketa tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin, joten ne muodostavat lähinnä perustaa tuleville tanssiopinnoille.

Miloff Tanssiopiston lukuvuoden pituus on 35 opintoviikkoa. Opetustunnit ja –määrät jakautuvat seuraavasti:

  • Varhaisiän opinnot: 1x 45-60 min/vko (satubaletti, lasten baletti, esibaletti, alkeisbaletti, show kids, lasten tanssi)

  • Varhaisiän opinnot 3-7 vuotiaille. Kesto 1-4 vuotta.

Lukujärjestys