Lasten baletti 3-7v.

Varhaisiän opinnot

Meillä onnellinen liike alkaa jo varhain. Tuntimme on jaoteltu oppilaan iän mukaan 3-7-vuotiaille. 

Satubaletissa tutustutaan leikin, mielikuvien ja tarinoiden kautta tanssin perusteisiin. Tutustutaan baletin liikemuotoon ja etsitään baletinomaista liikkumistapaa lapselle luontaisia oppimistapoja hyödyntäen. Hyödynnämme opetuksessa mielikuvitusta ja rohkaisemme lapsia luovuuteen. Opetuksessa käytetään jonkin verran ranskankielistä termistöä.

Tunti tarkoitettu lapsille ja vanhemmille, jossa molemmat pääsevät nauttimaan tanssin antamista uusista virikkeistä ja energiasta. Tunnit alkavat 3-vuotiaasta, jolloin vanhemmat voivat osallistua yhdessä lasten kanssa. Tuntien aikana lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhde kasvaa ja lapsen liikuntataidot ja kehontuntemus kehittyvät. Lapsi voi osallistua tunnilla ilman vanhempien läsnäoloa. 

Tunnille puetaan balettipuku ja trikoot sekä pehmeät balettitossut, pitkät hiukset sidotaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Mukaan voi ottaa vesipullon.

Lasten baletti 4-5v.

Lastentanssitunti, jossa painotetaan baletille ominaisia liikkumisen tapoja ja liikelaatuja. Tunneilla tutustutaan baletin maailmaan ja tanssin perusteisiin mielikuvien avulla ja leikinomaisin keinoin. Vahvistetaan ikätason mukaista motorista kehitystä ja perusliikuntataitoja sekä tuetaan sosiaalisuutta. Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä. Lapset oppivat kehontuntemusta ja pääsevät enemmän musiikin ja rytmin pariin. Opetuksessa käytetään jonkin verran ranskankielistä termistöä.
Lasten balettitunneilla pyritään työskentelyyn tanssisalissa ilman vanhempien läsnäoloa.

Tunnille puetaan balettipuku ja trikoot sekä pehmeät balettitossut, pitkät hiukset sidotaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Mukaan voi ottaa vesipullon.

Esibaletti 6v.

Esibaletissa tanssin perusteiden harjoittelua jatketaan ja lisäksi aloitetaan tutustuminen baletin liikkeisiin ja perusasentoihin.

Omaa mielikuvitusta hyödyntäen lapset oppivat hahmottamaan tilaa, musiikkia ja rytmiä. Tutuksi tulevat myös erilaiset muodot niin tilassa kuin omassa kehossakin. Lapset opettelevat toimimaan itsenäisesti, parin kanssa ja ryhmässä. Tunnit sisältävät myös paljon hauskoja luovia harjoitteita ja tietenkin tanssimisen iloa. Opetuksessa käytetään jonkin verran ranskankielistä termistöä.

Tunnille puetaan ryhmän koodibalettipuku, balettitrikoot sekä pehmeät balettitossut, pitkät hiukset sidotaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Mukaan voi ottaa vesipullon.

Alkeisbaletti 7v.

Alkeisbaletissa harjoitellaan klassisen baletin ja tanssin perusliikkeitä sekä kehitetään tanssissa vaadittavaa lihasvoimaa, notkeutta ja ketteryyttä. Alkeisbaletti antaa hyvät valmiudet siirtyä perusopintoihin klassiseen balettiin ja nykytanssiin. Opetuksessa käytetään ranskankielistä termistöä.

Tunnille puetaan balettipuku ja trikoot sekä pehmeät balettitossut, pitkät hiukset sidotaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Mukaan voi ottaa vesipullon.

Tanssin taiteen perusopetus

Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opin­noilla 3 – 7 vuoden iässä. 

Alkeisbalettitunneilla luodaan pohjaa perus­opinnoille. Mikäli opinnot aloittaa van­hem­pana ilman valmistavia opintoja, sopi­va taso ja ryhmä määritellään oppilaan iän ja aiemman kokemuksen pohjalta.

Perusopinnoissa (noin 8 – 14-vuotiaat) opiskel­­­laan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valin­nais­­aineita ryhmälleen tarjottavista vaihto­ehdoista täydentämään opintojaan. Perusopintojen aikana suoritetaan opinto­kokonaisuudet.

Pääainevaihtoehdot ovat 8-vuotiaasta alkaen klassinen baletti tai nykytanssi ja 12-vuotiaasta alkaen myös jazz­­tanssi. Perusopintojen suorittamiseen vaadi­­­taan yhteensä vähintään 800 oppitunnin läsnä­olo sekä näytetunnin hyväksytty suoritta­minen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen.

Syventävissä opinnoissa (noin 15 – 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivu­aineita vähintään kerran viikossa. Syven­tä­­­­vien opinto­jen laajuus on vähintään 500 oppituntia. Suori­tet­­­tuaan syventävien opintojen näytetunnin ja päättötyön hyväksy­tysti oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppi­määrän päättö­todistuksen.

Mum & Baby Ballet

Mum & Baby Ballet tunnit ovat sinun ja vauvan yhteinen harrastus!
 
Tunneilla tehdään helppoja klassisen baletin liikesarjoja vauvan kanssa. Vauva voi olla sylissä, kantorepussa tai- liinassa liikkuvissa harjoitteissa. Tunneilla tehdään lempeitä kehoa lämmitteleviä ja vahvistavia harjoiteita, helppoja klassisen baletin tankosarjoja ja keskilattiasarjoja.
 
Tunnilla on kiireetön ja lempeä ilmapiiri, jokaiselle on mahdollisuus nauttia tanssista ja omasta kehosta. Klassinen musiikki rauhoittaa mieltä ja baletinharjoitukset vahvistavat kehoa.
Mukaan tarvitset mukavan vaatetuksen, oman jumppamaton, vesipullon ja kantoliinan tai kantorepun, jossa vauvaa voi kantaa, jotta saat vapaat kädet tanssia. Osallistuaksesi et tarvitse kokemusta baletista, kiinnostus balettia kohtaan riittää.
 
Mum and Baby Ballet vauvalle (2kk-1v) ja vanhemmalle. 10 euroa/tunti.
 
Lämpimästi tervetuloa tunneille vauvan kanssa!

Vartalon myönteinen asu, sukat tai pehmeät balettitossut. 

Tervetuloa Miloff Tanssiopistoon aloittamaan 33. toimintavuosi! Tutustumistunti on ilmainen.

Drop-ins sallittu

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan.
Opetuksessa korostetaan tanssin iloa, luovuutta ja yksilöllisyyttä, sekä kehitetään valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa.

Tavoitteellista ja ammattitaitoista opetusta

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Järjestämme tanssin taiteen perusopetusta eri tanssilajeissa harrasteopinnoista aina ammattiin valmentavaan koulutukseen asti, tanssin iloa kuitenkaan unohtamatta.  

Esiintymistoiminta ja ilmaisullisuus ovat keskeinen osa Miloff Tanssiopiston opetusta

Kevät- ja joulunäytökset Seinäjoen kaupunginteatterissa

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Olemme täällä sinua varten

Toimisto | Office

Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki
Phone: 050 5014416 | 010 5080850
Email: toimisto(at)milofftanssiopisto.fi

Toimipaikat | Studiot

Mestarintie 8, 60100 Seinäjoki
Urheilutie 4, 61800 Kauhajoki

Avoinna | Our Hours

Arkisin 10-18, la 10-14


Seuraa meitä | Follow Us
5/5
Takaisin etusivulle
5/5
Uusille oppilaille
5/5
Lukujärjestys