Opetus

Miloff Tanssiopisto järjestää monipuolista ja tasokasta opetusta kaikille tanssista mielihyvää, taitoa ja kuntoa haluaville. Annamme tavoitteellista, vuosittain etenevää tanssin taiteen perusopetusta kaikenikäisille, harrasteopinnoista aina ammattiin valmentavaan koulutukseen asti, tanssin iloa kuitenkaan unohtamatta. Tavoitteellista, vuosittain etenevää tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksiaan. 

Opistossamme tanssin opiskelu on luovuutta ja persoonallisuutta kehittävä mielekäs harrastus. Opetuksen tavoitteena on kuitenkin kehittää monipuolisesti, tasapainoisesti ja yksilöllisesti oppilaan fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia, jotka tukevat tanssin harrastamista. Opetustilanteiden myönteinen ilmapiiri tukee oppilaan myönteisen minäkuvan muodostumista ja kannustaa terveelliseen liikkumiseen tanssisalin ulkopuolellakin. Opiskelijoiden kasvatus tanssikulttuurin syvälliseen ymmärtämiseen on keskeistä.

Klassisen baletin opetus perustuu arvostettuun ja dokumentoituun Vaganova-metodiin, joka on historiansa aikana tuottanut useita klassisen baletin menestyneitä tanssijoita. Klassinen baletti, sanasto ja perustekniikka ovat pitkälle standardoitu kautta maailman. Laji jakautuu eri koulukuntiin, joista Vaganova-metodi perustuu venäläiseen ja ranskalaiseen balettiin. Vaganova-metodi painottaa tanssijan venyvyyttä, voimaa ja pitkäjänteistä kestävyyttä. Opetuksessa käytetään ranskankielistä termistöä. Miloff Tanssiopisto tarjoaa klassisen baletin opetusta esibaletista lähtien tasoittain ja ikävuosittain aikuisbalettiin saakka. Opetuksessa tähdätään sekä vahvan klassisen baletin tekniikan luomiseen että ilmaisutaitojen hiomiseen. Vahva klassinen pohjakoulutus antaa oppilaille perustan harjoittaa myös muita tanssilajeja klassisen baletin lisäksi. Koulutuksesta vastaava balettipedagogi Mila Miloff on yksi harvoista osaajista Suomessa.

Miloff Tanssiopisto on sitoutunut tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden kokea ja oppia balettia. Työskentely kouluissa, MTO tarjoaa erilaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on laajentaa opiskelijan näköaloja ja antaa niille luovan oppimisen mahdollisuuksia, joita he eivät voi muuten saada heidän akateemisella uralla.