Säännöt

 1. Ilmoittautuminen

Miloff Tanssiopistoon ilmoittaudutaan Hobiver-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tulee olla huoltajan tekemä. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa kirjalliseen lopetusilmoitukseen saakka. Ilmoittautuessasi saat oman Hobiver tunnuksen. Omilla tunnuksilla pääset ilmoittautumisjärjestelmään päivittämään yhteystietoja. Läsnäolojaan voi seurata itse Hobiver -ohjelman kautta omilla tunnuksilla. Jos sähköpostilla tullut lasku katoaa, löydät lähetetyn laskun ilmoittautumisjärjestelmästä.

Ilmoittautuessasi hyväksyt Miloff Tanssiopiston säännöt. Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että lasku tanssitunneista erääntyy maksettavaksi ja maksua ei palauteta, mikäli oppilas haluaa lopettaa kesken kauden. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Erityiskursseille ilmoittaudutaan erikseen.

1.1 Ilmoittautumisen lisäohjeet perheille

Jos perheestäsi useammalla on tarve ilmoittautua, ilmoita ensin yksi jäsen. Tämän jälkeen kirjaudu uudelleen sisään aluksi luomillasi tunnuksilla ja ilmoittaudu toisen henkilön tiedoilla. Jatkossa koko perheen käyttäjätunnuksena toimii antamasi sähköpostiosoite ja salasana. Mikäli et muista salasanaasi, voit tilata uuden sähköpostiisi ilmoittautumissivulta.

 1. Tutustumistunti

Tutustumistunti on ilmainen. Tutustumistunnille ei tarvitse ilmoittautua. Jos oppilas päättää aloittaa opinnot tutustumistunnin jälkeen, ilmoittautuminen hoidettava samana päivänä tutustumistunnin kanssa. Kokeilukerta katsotaan ensimmäiseksi tanssitunniksi.  

 1. Ilmoittautumisen peruutus ja opintojen keskeyttäminen

Tanssituntien peruuttamisesta kokonaan tai osittain on tehtävä kirjallinen sähköposti-ilmoitus toimistoon ennen lukukauden alkamista. Jos oppilas haluaa lukuvuoden alkamisen jälkeen muuttaa tuntejaan, siitä on sovittava toimiston kanssa. Opettajat eivät ota lopetus/muutosilmoituksia vastaan. Peruuttamattomasta syys-tai kevätlukukauden oppilaspaikasta/ilmoittautumisesta peritään koko lukukausimaksu. Keskeytetyn lukukauden maksusta ei saa rahallista palautusta.

 1. Oppilasmaksut

Oppilasmaksut veloitetaan lukukausittain. Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Laskuun ei saa itse vaihtaa summan määrää. Tuntimaksujen eräpäivämuutoksista on sovittava erikseen. Jos oppilas ei ole saanut laskua, on sitä itse pyydettävä. Maksu kohdistuu oikealle laskulle ainoastaan viitenumeroa käytettäessä. Jos sähköpostilla tullut lasku katoaa, löydät lähetetyn laskun ilmoittautumisjärjestelmästä. Mikäli jokin muu taho maksaa kurssimaksusi, pitää laskun maksaja sekä yhteystiedot mainita jo ilmoittautumisvaiheessa sille varattuun kohtaan ilmoittautumislomakkeella. 

Laskun vastaanottaja on sähköpostilaskujen osalta vastuussa laskujen saamisesta sekä huomautuskuluista, mikäli lasku on päätynyt laskun vastaanottajalla esimerkiksi roskapostiin tai ei läpäise sähköpostin suodattimia.

Uusilta oppilailta peritään 5 euron kirjautumismaksu. Tanssiopiston toimistokulut ovat 6 euroa. Jokaisesta maksumuistutuksesta peritään 5 euron lisämaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron maksamattomista maksuista. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen. Tiiviskursseilla ja kesälukukaudella on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Katselmus- ja kilpailumatkat ovat omakustanteisia.

 1. Maksutavat

Tanssiopisto lähettää sinulle laskun ilmoittautuessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lukukausimaksun voi maksaa kokonaan tai halutessaan jakaa maksimissaan kolmeen erään. Ensimmäisestä erästä ei peritä laskutuslisää, seuraavien erien laskutuslisä on 6 euroa/lasku. Valinta erien määrästä tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.

Aikuiset harrastajat voivat harrasta lukukausimaksulla, 10x tanssikortilla tai kertamaksulla. Maksut voi  suorittaa kokonaan tai osittain kulttuuri- tai liikuntaseteleillä ennen laskun erääntymistä tanssiopiston toimistoon. Huomaathan, että liikuntasetelit ovat vain henkilökohtaiseen käyttöön. Niillä ei voi maksaa esim. oman lapsen tanssitunteja.

 1. Jäsenmaksut

Kaikki Tanssiopiston oppilaat ovat Etelä-Pohjanmaan Tanssiyhdistyksen ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenmaksu 20 euroa/henkilö/lukuvuosi. Lukuvuosi sisältää syys -ja kevätlukukauden. Jäsenmaksu laskutetaan kerran lukuvuodessa aina jokaisen syyslukukausimaksun yhteydessä. Oppilaat, jotka aloittavat opinnot kevätlukukaudella maksavat jäsenmaksun 20 euroa koko lukuvuodesta.

Jäsenmaksu oikeuttaa esiintymisasuihin ja asusteisiin opiston näytöksissä. Esiintymisasun vuokra ei-jäsenelle on 50 euroa. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki halukkaat. Lähetä yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) osoitteeseen info@milofftanssiopisto.fi.

 1. Jäsenedut ja alennukset

Yhdistyksen jäsenet saavat 10 % alennuksen Miloff Boutique tanssitarvikeliikkeen normaalihintaisista tuotteista. Aikuisjäsenet saavat 10 % alennuksen aikuistentunneista.

Opiskelija-alennus: Opiskelijat saavat 10 % alennuksen lukukausimaksusta. Jokaisen opiskelija-alennukseen oikeutetun henkilön tulee esittää opiskelijatodistus. Huomaathan, että opiskelija-alennus ei koske 10 x tanssikorttia.

10 euron perhealennus samassa taloudessa asuville lasketaan jokaisesta perheenjäsenestä koko kauden maksusta. Laskutettuihin oppilasmaksuihin ei tehdä jälkikäteen perhealennusmuutoksia, joten ilmoitathan kaikki perheenjäsenet samalla kertaa. Alennukset eivät koske tiivis- tai erityiskursseja.

 1. Poissaolot ja korvaustunnit

Oppilaiden poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Tunnilta myöhästymisen takia pois jäävää tuntia ei korvata. Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Läsnäolojaan voi seurata itse Hobiver -ohjelman kautta omilla tunnuksilla. Poissaolot sekä pyhäpäiville osuvat tunnit voi käydä korvaamassa toisella tunnilla saman lukukauden aikana. Etukäteen tiedossa olevan poissaolon voi korvata etukäteen. Kesälukukauden tunteja ei voi korvata enää syyslukukaudella. Tiiviskursseilla ei voi korvata lukujärjestystuntien poissaoloja tai päinvastoin. Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon (ei takautuvasti). Muutokset laskuun tehdään lääkärintodistusta vastaan. Muutoslaskuista veloitetaan 20 euroa.

 1. Vakuutukset

Oppilaita ei vakuuteta Tanssiopiston puolesta, vaan oppilaat harrastavat omien vapaa-ajan vakuutustensa vakuuttamina. Opettajilla on vastuuvakuutus, joka on voimassa oppituntien ajan, ei ennen eikä jälkeen. Vastuuvakuutus ei korvaa liukastumisia, venähdyksiä, revähdyksiä tmv. Suosittelemme asiakkaille omaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta. Ilmoita, jos oppilaalla on jokin sairaus, joka opettajan tulisi tietää.

 1. Tiedotus

Tanssiopiston toiminnasta tiedottamiset hoidetaan sähköpostitse sekä tekstiviesteillä. Tiedotamiseen käytetään myös verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja tanssikoulun ilmoitustauluja. Ajankohtaiset asiat ilmoitetaan myös paikallislehdessä (Epari, Seuratoiminta -palsta). Oppilas/huoltaja on vastuussa siitä että yhteystiedot pysyvät ajan tasalla ja sähköpostiosoite on säännöllisesti käytössä. Yhteystiedot voi itse päivittää Hobiver-ohjelmassa. Mikäli annetut yhteystiedot ovat väärät, tanssiopisto ei vastaa puutteellisista tiedoista.

 1. Sitoutuminen

Oppilas sitoutuu pitämään oppilasrekisterin tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi opiston toimistoon. Opisto ei vastaa virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista. Mikäli laskun lähetystavaksi on valittu sähköposti, laskun maksaja sitoutuu tarkistamaan myös roskapostinsa alla mainittuina laskutusaikoina ja vastaa niistä kuluista, joita roskapostisuodattimeen jääneistä maksuista mahdollisesti aiheutuu.

 1. Kuvien käyttö

Tanssiopistolla on oikeus käyttää oppilaista otettuja valokuvia ja yleistä videokuvaa tuntitilanteista ja näytöksistä omissa verkko–, Facebook- ja Instagram-sivuilla sekä markkinoinnissa. Materiaali on aina tarkoin valikoitua. Henkilötietolain mukaisesti henkilön kuvan julkaisemiseen tarvitaan kuvattavan suostumus. Noudatamme kuvamateriaalin käytössä ja sen julkaisussa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita ja edellytämme tätä myös tiedotusvälineiltä.

 1. Yleistä

Tanssiopiston lukuvuosi sisältää 34-35 opintoviikkoa. Ryhmässä tulee olla vähintään 8 ilmoittautunutta oppilasta, että ryhmä toteutuu. Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Läsnäolot merkitään tunnin alussa Hobiver-järjestelmään, josta oppilaat voivat niitä itse seurata. Keväällä opintojen päätyttyä oppilas saa opintorekisteriotteen lukuvuoden aikana suorittamistaan tanssiopinnoista. Osallistumistodistuksia voi pyytää oppilastoimistosta lukuvuoden aikana.

Tanssitunneille pukeudutaan asianmukaisiin varusteisiin, ulkokengillä ei saa mennä saleihin eikä pukuhuoneisiin. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. Purukumit, karkit, kellot sekä korut tulee jättää pois tunneille tullessa. Puhelimet pidetään äänettömällä. Puhelinta ei käytetä tanssitunnin aikana.

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan sähköpostitse ja tekstiviestillä. Oppilaalla on oikeus korvata peruutettu tunti. Tanssiopistolla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin.

 1. Muuta

Oppilas voi hyödyntää Miloff Tanssiopiston työskentelyn yhteydessä laadittuja koreografioita ja esityksiä vain koreografin tai harjoittajan suostumuksella. Tunneilla valmistetut esitykset ja koreografiat ovat tekijänoikeuslain alaisia.

Emme vastaa pukuhuoneisiin yms. tiloihin jätetyistä unohdetuista tavaroista. Löytötavarat säilytetään pukuhuoneissa lukuvuoden ajan. Jos oppilas rikkoo tanssiopiston tiloja tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.